Tjänster


Regression / TidigarelivTerapi(TLT) 

Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång. Här kan du resa i tiden för att upptäcka minnen, tankar, bilder eller/och känslor antingen i ditt nuvarande liv eller från ett tidigare liv. Genom regression (Tidigare liv) kan spänningar och blockeringar minska som idag yttrar sig som kroppssjukdomar eller andra problem. är du nyfiken och vill gå igenom en regression för att se vad som visar sig? Hur kan det bli mer spännande än så? .

Hypnoterapi 

Varför hypnoterapi? Det som gör hypnos till ett framgångsrikt sätt att bedriva terapi på är att i det hypnotiska tillståndet kommer man förbi inre blockeringar och når in till det undermedvetna. I det undermedvetna finns de bortträngda och bortglömda minnen och känslor som är lagrade sedan tidig barndom. Minnen som styr hur man känner sig och hur man reagerar, tänker och förhåller sig till det som sker i livet. Det är i det undermedvetna som förändring måste ske - om det ska ge en bestående effekt.

Havening 

Havening Techniques är en effektiv ny typ av sensorisk exponeringsterapi som är framtagen av Dr Ronald Ruden efter över 16 års forskning kring trauma, fobier och hur de kodas och kan avkodas. Emotionella trauman, post-traumatisk stress, fobier och andra stressbeteenden kan lindras effektivt med Havening Techniques. 

EFT

Varför EFT(Emotional Freedom Techniques)? I EFT kan negativa känslor bero på en störning i kroppens energisystem. Störningen uppstår då minnet av obehagliga händelser lagras i kroppen. Denna störning kan försvåra läkning och ligger och blockerar i vårt undermedvetna och hindrar oss från att gå vidare. Tekniken i EFT går ut på att fokusera på det problem man vill lösa samtidigt som man stimulerar vissa punkter genom att knacka försiktigt. När man knackar sänds lugnande signaler till nervsystemet som i sin tur kommunicerar till kroppen att "det är lugnt" och de negativa känslor som är förknippade med tankarna eller problemet minskar och kan försvinna helt. EFT innebär att man aktiverar kroppens egen förmåga att läka genom att ta bort det som står i vägen för läkning.

Access Consciousness® Bars 

Access Bars kan kännas som en skön avslappnande massage men är också ett sätt att bli mer närvarande i livet, att slappna av och öka det inre lugnet, ta emot, minska tankebruset, öppna upp för sin egen kreativitet. Access Bars är 32 punkter på huvudet som när de får en lätt beröring omedelbart frigör blockeringar i kroppen....Vad mer är möjligt!

Access Consciousness® Body Process 

En bland många kropps-processer är MTVSS (Molecular Terminal Valence Sloughing System). Denna kroppsprocessen kan utföras på enskilda organ eller på hela kroppen. MTVSS kan bidra till att skapa mer lätthet i kroppen och kan hjälpa kroppen att bl.a. släppa taget om spänningar och det som känns tungt att bära på. Vad mer är möjligt!

Coachning i Kompetent Kommunikation 

Lär dig bli en bättre talare genom att använda bl.a verktyg som Toastmasters International använder. Reflektera över hur olika människor har olika referenser och tilltal. Hur kan man vara tydlig i sitt tal och undvika onödiga ljud som: eh, så att säga och smackljud? Hur betonar man extra det som är viktigt i ett tal? Vilken betydelse har kroppspråket? Hur rör man sig och hur använder man blicken i tal och rörelse. Reflektion över vilka förbättringsmöjligheter som finns och hur man använder sig av utvärderingsmetoder.

© 2018 dansve. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång